1. latin

  latin, det språk som talades i Rom och i det romerska väldet under antiken.
 2. Latinamerika

  Latinamerika, sammanfattande historisk benämning på de länder på den amerikanska kontinenten som stått under inflytande från Spanien, Portugal eller Frankrike, och där spanska, portugisiska eller franska är officiellt språk.
 3. latens

  latens (av nylat. latentia, bildning till latent), egenskapen att vara latent.
 4. latent

  latent, dold, slumrande, dröjande, för tillfället omöjlig att observera.
 5. latitud

  latitud, detsamma som breddgrad.
 6. laterna magica

  laterna magica, trollykta, tidig anordning för projicering av bilder.
 7. latinare

  latinare, latiner (latin Latini), forntida indoeuropeisktalande folkgrupp (jämför italiker).
 8. lateral

  lateral, anatomisk term som anger ett läge åt sidan i kroppen, räknat från mittlinjen.
 9. latinsk litteratur

  latinsk litteratur har skrivits från 200-talet f.Kr. i Rom och det romerska riket och fick under medeltiden utbredning i hela Europa.
 10. lathet

  lathet, det att vara lat, lättja.