1. lateralitet

  lateralitet, sidodominans, term som används inom neuropsykologi, neurologi och psykiatri som ett samlingsbegrepp för att beskriva att hjärnans två halvor (hemisfärer) har olika funktioner.
 2. latent inlärning

  latent inlärning, dold inlärning, inlärning som sker utan motivation eller belöning, dvs. utan förstärkning.
 3. latent

  latent, dold, slumrande, dröjande, för tillfället omöjlig att observera.
 4. lateral

  lateral, anatomisk term som anger ett läge åt sidan i kroppen, räknat från mittlinjen.
 5. latex

  latex, ursprungligen benämning på mjölksaft från vissa växter; numera även om en godtycklig, beständig dispersion av polymerer i vatten (syntetisk latex).
 6. lateralisering

  lateralisering, detsamma som lateralitet.
 7. lateral

  lateral, språkljud, särskilt-ljudet, som bildas med luftpassage längs tungans ena eller båda sidor.
 8. Laterankoncilier

  Laterankoncilier, sammanfattande benämning på fem koncilier som under medeltiden hölls i Lateranen.
 9. latent variabel

  latent variabel, statistisk term för en tänkt underliggande orsaksfaktor som utan att själv vara observerbar används för att beskriva observerade variabler, t.ex. en intelligensfaktor för att beskriva intelligenstestdata.
 10. laterna magica

  laterna magica, trollykta, tidig anordning för projicering av bilder.