1. latens

  latens (av nylat. latentia, bildning till latent), egenskapen att vara latent.
 2. latent

  latent, dold, slumrande, dröjande, för tillfället omöjlig att observera.
 3. latenstid

  latenstid, den tid som en sjukdom finns oupptäckt på grund av att den inte ger symtom.
 4. latenstid

  latenstid,  tidsintervallet mellan stimulus (påverkan) och reaktion (svaret).
 5. latensperiod

  latensperiod, se latenstid (1–2).
 6. latensperiod

  latensperiod, latensstadium , enligt psykoanalytisk teori den period mellan sexårsåldern och puberteten under vilken sexualiteten vilar.
 7. latent värme

  latent värme, benämning, införd av Joseph Black omkring 1760, på de värmemängder som upptas när (vid konstant temperatur och tryck) ett ämne smälter, förångas eller upplöses i ett lösningsmedel.
 8. latent skatteskuld

  latent skatteskuld, den framtida skattskyldighet som uppkommer vid försäljningen av en tillgång på grund av att tillgången kunnat med skatterättslig verkan nedskrivas till lägre värde än det verkliga.
 9. latent variabel

  latent variabel, statistisk term för en tänkt underliggande orsaksfaktor som utan att själv vara observerbar används för att beskriva observerade variabler, t.ex. en intelligensfaktor för att beskriva intelligenstestdata.
 10. latent bild

  latent bild, en för ögat osynlig bild som uppstår i ljuskänsligt material (film/fotopapper) efter exponering, då en omvandlingsprocess startar i silverbromidkristallerna, vilket innebär att s.k. framkallningsgroddar bildas.