1. latent

  latent är något som finns men som ännu inte märks.
 2. latent

  laten´t adj., neutr. ~ ORDLED: lat-ent
  Svensk ordbok
 3. latent värme

  latent värme, benämning, införd av Joseph Black omkring 1760, på de värmemängder som upptas när (vid konstant temperatur och tryck) ett ämne smälter, förångas eller upplöses i ett lösningsmedel.
 4. latent skatteskuld

  latent skatteskuld, den framtida skattskyldighet som uppkommer vid försäljningen av en tillgång på grund av att tillgången kunnat med skatterättslig verkan nedskrivas till lägre värde än det verkliga.
 5. latent variabel

  latent variabel, statistisk term för en tänkt underliggande orsaksfaktor som utan att själv vara observerbar används för att beskriva observerade variabler, t.ex. en intelligensfaktor för att beskriva intelligenstestdata.
 6. latent bild

  latent bild, en för ögat osynlig bild som uppstår i ljuskänsligt material (film/fotopapper) efter exponering, då en omvandlingsprocess startar i silverbromidkristallerna, vilket innebär att s.k. framkallningsgroddar bildas.
 7. latent inlärning

  latent inlärning, dold inlärning, inlärning som sker utan motivation eller belöning, dvs. utan förstärkning.
 8. latens

  latens (av nylat. latentia, bildning till latent), egenskapen att vara latent.
 9. omvandlingsentalpi

  omvandlingsentalpi, latent entalpi (tidigare även latent värme), den värmemängd som åtgår då ett ämne smälter eller förångas vid konstant temperatur och tryck.
 10. potentiell

  potentiell, som har (den inneboende) möjligheten att förverkligas, latent slumrande, t.ex. potentiell energi.