1. later

  la`ter subst., plur. ORDLED: lat-er
  Svensk ordbok
 2. laterit

  laterit, järnsten, äldre benämning på starkt vittrade röda, bruna och gula jordar, rika på järn och aluminium men med låga halter av kisel.
 3. Laterna Magika

  Laterna Magika, underhållnings- eller revyteater i Prag, främst känd för uppsättningar där skådespelare agerar mot en bakgrund av film- och stillbildsprojektioner.
 4. laterna magica

  laterna magica var en apparat som man förr kunde visa bilder med.
 5. lateral

  lateral, anatomisk term som anger ett läge åt sidan i kroppen, räknat från mittlinjen.
 6. Laternulidae

  Laternulidae, det vetenskapliga namnet på en familj marina musslor med en art i Sverige, Cochlodesma praetenue.
 7. lateralmorän

  lateralmorän, sidomorän , låg moränrygg som avlagrats på en sluttning längs sidan av en glaciär.
 8. Lateranfördraget

  Lateranfördraget, Lateranfördragen, tre avtal som 11 februari 1929 ingicks mellan Mussolinis Italien och Vatikanen under påven Pius XI.
 9. lateral

  lateral, språkljud, särskilt-ljudet, som bildas med luftpassage längs tungans ena eller båda sidor.
 10. lateralterrass

  lateralterrass, kameterrass , terrassformad grus- och sandavlagring uppe på en dalsida bildad av smältvatten, som runnit i kanten mellan en glaciär och dalsidan.