1. latrin

  latrin, blandning av urin och exkrementer (fekalier) från människor; jämför avfall.
 2. latrin

  latrin, enklare avträde, numera särskilt om en tillfällig anordning, t.ex. i fält.
 3. latrin

  latri´n subst. ~en ~er ORDLED: latr-in-en
  Svensk ordbok
 4. latrinfluga

  latrinfluga, Fannia scalaris , art i familjen takdansflugor.
 5. organiskt avfall

  organiskt avfall, biologiskt avfall, bioavfall, komposterbart avfall, avfall med animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, dock inte pappers- och plastavfall.
 6. vattenvård

  vattenvård, vattnets miljö- och naturvård.
 7. Läkare Utan Gränser

  Läkare Utan Gränser, franska Médecins Sans Frontières, MSF, internationell medicinsk hjälporganisation, bildad 1971 i Paris och med huvudkontor i Genève; den svenska sektionen bildades 1993.

 8. rackare

  rackare, äldre och oftast nedsättande benämning på en person som utförde arbete som ansågs orent.

 9. vattenklosett

  vattenklosett, WC, klosett som töms och rengörs med vattenspolning.

 10. Vespasianus

  Vespasianus ( Titus Flavius Vespasianus), född i november 9 e.Kr., död 24 juni 79 e.Kr., romersk kejsare från 69, grundare av den flaviska dynastin.