1. latta

  latta, tunn träribba, använd för att ge bättre styvhet och jämnhet åt ett segel, särskilt dess aktre del.
 2. latta

  latta, smal träslå, vilken fungerar som hävstång för att höja eller sänka skaften i en vanlig trampvävstol; lattorna bildar således ett slags mellanled mellan skaft och trampor.
 3. caffè latte

  caffè latte, caffellatte, den italienska varianten av café au lait.
 4. latta

  latt`a subst. ~n lattor ORDLED: latt-an
  Svensk ordbok
 5. Latter-day Saints

  Latter-day Saints, egentligen Church of Jesus Christ of Latter-day Saints , religiöst samfund vars medlemmar vanligen kallas mormoner, se Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
 6. Côtes-d’Armor

  Côtes-d’Armor, departement i Bretagne, nordvästra Frankrike; 6 880 km2, 596 500 invånare (2019).

 7. Janus

  Janus (latin Ianus), romersk gud förknippad med passager och inträden, såväl i bokstavlig som figurlig bemärkelse.
 8. kontramarschvävstol

  kontramarschvävstol, vävstol med en speciell inredning, som utom de vanliga lattorna (se latta) ovanför tramporna har s.k. långlattor, förbundna med topplattor, vilka åstadkommer vissa vävskafts höjning, medan andra samtidigt sänks.
 9. lattimoglas

  lattimoglas, ett massivt vitt opakt glas eller klart glas dekorerat med breda vita band.
 10. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.