1. laxartade fiskar

  laxartade fiskar, Salmoniformes, ordning benfiskar som omfattar ca 310 arter i familjerna gäddfiskar, hundfiskar, guldlaxfiskar, Microstomatidae, släthuvudfiskar, searsider, djuphavsnorsar, Leptochil­ich­thyidae, teleskopögonfiskar, laxfiskar, sikfiskar, norsfiskar, Plecoglossidae, salangider, Sundasalangidae, galaxider, Retropinnidae och Lepidogalaxiidae.

 2. laxfiskar

  laxfiskar, Salmonidae, familj laxartade fiskar med ca 35 arter i holarktiska regionen.

 3. Bajkalsjön

  Bajkalsjön, insjö i södra Sibirien, Ryska federationen, nära gränsen till Mongoliet.
 4. egentliga benfiskar

  egentliga benfiskar, Teleostei, den utan jämförelse artrikaste underavdelningen i underklassen strålfeniga fiskar.
 5. norsfiskar

  norsfiskar, Osmeridae , familj laxartade fiskar med ca 12 arter i salt, bräckt och sött vatten i arktiska regionen.
 6. trollingfiske

  trollingfiske, sportfiskemetod där betet, fastsatt på ett spö, dras efter en båt.
 7. djuphavsnorsar

  djuphavsnorsar, Bathylagidae, familj laxartade fiskar, omfattande 12–15 arter, alla i släktet Bathylagus.
 8. gäddfiskar

  gäddfiskar, Esocidae , familj laxartade fiskar som omfattar fem arter i cirkumpolära sötvatten på norra halvklotet.
 9. hundfiskar

  hundfiskar, Umbridae , familj laxartade fiskar med sju arter i sötvatten i palearktiska regionen.
 10. djuphavsfiskar

  djuphavsfiskar, de fiskar som finns på mer än 100 m djup i haven.