1. layout

  layout, skiss till en trycksak eller digital tjänst som visar placeringen av bl.a. texter, bilder, teckningar och rubriker.
 2. layout

  layout [ung. läjao´t] subst. ~en ~er ORDLED: lay-out-en
  Svensk ordbok
 3. acceptera

  acceptera, försvarsskrift för funktionalismen där dess idéer sammanfattades.
 4. tangentbord

  tangentbord, förr en integrerad del av en skrivmaskin och senare utrustning för inmatning av text till datorer.
 5. typografi

  typografi, dels en kommunikationsprocess som använder tryckning som medium, dels själva den grafiska presentationen av text och bild i en trycksak.
 6. qwerty

  qwerty , den vanliga formen av layout på skrivmaskiners tangentbord, uppkallad efter de inledande tangenterna på den översta bokstavsraden.
 7. datorstödd konstruktion

  datorstödd konstruktion, även CAD ( computer aided design), användning av dator i konstruktions- och ritarbete.
 8. ETC

  ETC, tidskrift för reportage, kulturell och politisk debatt m.m., grundad 1978.
 9. Dvorak

  Dvorak, layout på tangentbord avsedd att göra det möjligt att skriva snabbare.
 10. lorem ipsum

  lorem ipsum, textmassa använd i layoutskisser för provexemplar av trycksaker eller webbsidor.