1. Lend–Lease Act

  Lend–Lease Act, amerikansk lag för understöd av de allierade under andra världskriget.
 2. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.

 3. Jakob

  Jakob, en av patriarkerna, son till Isak och yngre tvillingbror till Esau.
 4. leasa

  leasa [li`sa] verb ~de ~t ORDLED: leas-ar SUBST.: leasande, leas(n)ing
  Svensk ordbok
 5. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 6. Juda

  Juda är i Bibeln ett namn på en person, en stam och ett rike.
 7. låne- och uthyrningslagen

  låne- och uthyrningslagen, svenskt namn på Lend–Lease Act.
 8. W. Averell Harriman

  Harriman, William Averell, 1891–1986, amerikansk diplomat och ämbetsman.
 9. libertyfartyg

  libertyfartyg, fartygstyp som byggdes i stort antal på mycket kort tid vid amerikanska varv för att klara det stora transportbehov som uppstod under andra världskriget.
 10. Norwegian

  Norwegian, DY, Fornebu (Oslo), norskt flygbolag, bildat 1993.