1. leasing

  leasing, en kreditform som främst används av företag.
 2. leasing

  leasing [li´sing] subst. ~en ~ar ORDLED: leas-ing-en
  Svensk ordbok
 3. Independent Leasing AB

  Independent Leasing AB, finansbolag, se Independent AB.
 4. hyra

  hyra, rättsförhållande där lös sak eller hus eller del av hus upplåts till begagnande mot ersättning.
 5. islamiskt bankväsen

  islamiskt bankväsen, de islamiska banker och finansinstitut som arbetar enligt tolkning av de islamiska finansiella principerna, framför allt dess förbud mot riba.
 6. finansbolag

  finansbolag, tidigare benämning på bl.a. kreditmarknadsbolag och finansiella institut.
 7. Gota-koncernen

  Gota-koncernen, finansgrupp 1987–92 med holdingbolaget Gota AB som moderbolag.
 8. Swedbank Finans AB

  Swedbank Finans AB, Stockholm, Swedbanks finansbolag, bildat 1998 som FöreningsSparbanken Finans AB och namnändrat 2006.
 9. lega

  lega, legoavtal, juridisk term för avtal om nyttjanderätt till egendom.
 10. Independent AB

  Independent AB, Stockholm, finansbolag.