1. led

  led är en böjbar länk mellan två eller fler skelettben i kroppen.

 2. LED

  LED, light emitting diode, detsamma som lysdiod.
 3. led

  led, formell enhet vid litostratigrafisk indelning av en sedimentär lagerserie.
 4. led

  led, anordning som förenar två eller flera delar i en mekanisk konstruktion utan att hindra inbördes rotation mellan dessa ( ideal led).
 5. led

  led, självskjut, inom jakt: benämning på de gillrade vapen (skjutvapen, spjut, knivar m.m.) som i äldre tider användes vid jakt på vissa djur.
 6. led

  led se lida
  Svensk ordbok
 7. led

  4led subst. ~en el. ~et, ~er el. ~ ORDLED: led-en
  Svensk ordbok
 8. led

  5led subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: led-et
  Svensk ordbok
 9. led

  2led subst. ~en ~er ORDLED: led-en
  Svensk ordbok
 10. led

  3led subst. ~et, plur. ~ äv. ~er ORDLED: led-et
  Svensk ordbok