1. Leda

  Leda (grekiska Lēda), i grekisk myt en aitolisk prinsessa, maka till Spartas kung Tyndareos.
 2. ledarskap

  ledarskap, det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag.
 3. ledamot

  ledamot, i ordenssammanhang beteckning som används för präster, ledamot i andliga ståndet, samt för kvinnor som innehar riddarvärdighet av svenska eller utländska ordnar.
 4. ledare

  ledare, eller elektrisk ledare, är ett material som är bra på att leda elektrisk ström.
 5. ledare

  ledare, i tidningar och tidskrifter den vanligen osignerade artikel som uttrycker publikationens åsikt i en aktuell fråga.
 6. ledarsida

  ledarsida, sida i tidning som innehåller ledare.
 7. Leda

  Leda, Jupiter XIII, måne till planeten Jupiter.
 8. led

  led, articulatio, hos ryggradsdjur rörlig förbindelse mellan två eller flera skelettdelar, där ändstyckena är klädda med ledbrosk (hyalint brosk, se brosk).

 9. ledarhund

  ledarhund, blindhund, typ av assistanshund som används av en gravt synskadad person för att bistå vid förflyttning.
 10. ledande fråga

  ledande fråga, sådan fråga som genom sin utformning inbjuder till ett bestämt – ofta önskat – svar.