1. ledare

  ledare, i tidningar och tidskrifter den vanligen osignerade artikel som uttrycker publikationens åsikt i en aktuell fråga.
 2. ledarskap

  ledarskap, det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag.

 3. Leda

  Leda (grekiska Lēda), i grekisk myt en aitolisk prinsessa, maka till Spartas kung Tyndareos.
 4. ledare

  ledare, eller elektrisk ledare, är ett material som är bra på att leda elektrisk ström.
 5. tillväxtteori

  tillväxtteori, olika ekonomiska teorier för att förklara ekonomisk tillväxt.
 6. led

  led, articulatio, hos ryggradsdjur rörlig förbindelse mellan två eller flera skelettdelar, där ändstyckena är klädda med ledbrosk (hyalint brosk, se brosk).

 7. Leda

  Leda, Jupiter XIII, måne till planeten Jupiter.
 8. glödlampa

  glödlampa, ljuskälla i vilken ljus alstras genom att en glödtråd hettas upp av elektrisk ström.
 9. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 10. tillvänjning

  tillvänjning, den process som leder till beroende av ett berusningsmedel eller läkemedel.