1. ledare

  ledare, eller elektrisk ledare, är ett material som är bra på att leda elektrisk ström.
 2. ledare

  ledare är en artikel i en tidning eller tidskrift som handlar om dess åsikt i en aktuell fråga.
 3. ledare

  le`dare subst. ~n äv. ledarn, plur. ~, best. plur. ledarna ORDLED: led-ar-en
  Svensk ordbok
 4. Leda

  Leda (grekiska Lēda), i grekisk myt en aitolisk prinsessa, maka till Spartas kung Tyndareos.
 5. led

  led är en böjbar länk mellan två eller fler skelettben i kroppen.

 6. LedS

  LedS, beteckning för Ledningsskolan.
 7. LED

  LED, light emitting diode, detsamma som lysdiod.
 8. led

  led, formell enhet vid litostratigrafisk indelning av en sedimentär lagerserie.
 9. led

  led, anordning som förenar två eller flera delar i en mekanisk konstruktion utan att hindra inbördes rotation mellan dessa ( ideal led).
 10. Leda

  Leda, Jupiter XIII, måne till planeten Jupiter.