1. sakled

  sakled, det ena ledet i en liknelse eller metafor.
 2. intern dominant

  intern dominant, inre dominant, folkloristisk term: det ena ledet i fantasiassociation.
 3. utbrytning

  utbrytning, emfatisk omskrivning , en satskonstruktion av typen det är mig (som) han vill träffa, där det utbrutna ledet mig har lyfts upp ur den underordnade satsen och infogats i en överordnad sats som understryker att den underordnade satsen gäller om det utbrutna ledets referent och ingen annan.
 4. huvudbetoning

  huvudbetoning, huvudtryck, den starkaste framhävningsgraden hos en stavelse i ett ord.
 5. primärjour

  primärjour, benämning på jourhavande läkare i främsta ledet, en läkare som tjänstgör (även utanför ordinarie arbetstid) på plats på vårdcentraler (jourläkarcentraler), akutmottagningar eller vårdavdelningar.
 6. styrning

  styrning, grammatisk term: relationen mellan ett styrande och ett styrt ord.
 7. upplösning

  upplösning, musikterm, inom den västerländska stämföringsläran benämning på en melodisk rörelse, vanligtvis stegvis nedåt, som förbinder ett dissonerande intervall med en efterföljande konsonans.
 8. barrikad

  barrikad är ett tillfälligt hinder som man bygger för att skydda sig mot fiender.
 9. rektion

  rektion, språkvetenskaplig term för relationen mellan ett styrande led och kasus i det styrda ledet.
 10. markerad

  markerad (tyska markiert).