1. leg.

  leg., förkortning för legitimerad i förbindelser som legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska.
 2. e-leg

  e-leg, detsamma som e-legitimation.
 3. Lega

  Lega, till 2018 Lega Nord, politiskt parti i Italien, grundat 1987.

 4. lega

  lega, inom jakt benämning på framför allt hårviltets viloplats under del av dygnet.
 5. legat

  legat, bestämd egendom som tillfaller någon på grund av testamente.
 6. lega

  lega, legoavtal, juridisk term för avtal om nyttjanderätt till egendom.
 7. legat

  legat (latin legatus ’sändebud’, ’ståthållare’, ’befälhavare’, av lego ’skicka som sändebud’, ’utnämna’, ’förordna’), av påven befullmäktigat sändebud.
 8. legat

  legat (latin legatus ’sändebud’, ’ståthållare’, ’befälhavare’, av lego ’skicka som sändebud’, ’utnämna’, ’förordna’), i antikens Rom ursprungligen ett statligt sändebud, medlem av en legation.
 9. legoavtal

  legoavtal, detsamma som lega i juridisk betydelse.
 10. lege artis

  lege artis, inom sjukvården term som anger att t.ex. en utredning eller en behandling utförs på korrekt sätt, i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.