1. Lega

  Lega, till 2018 Lega Nord, politiskt parti i Italien, grundat 1987.

 2. lega

  lega, inom jakt benämning på framför allt hårviltets viloplats under del av dygnet.
 3. lega

  lega, legoavtal, juridisk term för avtal om nyttjanderätt till egendom.
 4. lega

  le`ga subst. ~n legor ORDLED: leg-an
  Svensk ordbok
 5. David Lega

  Lega, David, född 1973, simmare och politiker (kristdemokrat), ledamot av Europaparlamentet sedan 2019.

 6. legat

  legat, bestämd egendom som tillfaller någon på grund av testamente.
 7. legat

  legat (latin legatus ’sändebud’, ’ståthållare’, ’befälhavare’, av lego ’skicka som sändebud’, ’utnämna’, ’förordna’), av påven befullmäktigat sändebud.
 8. legat

  legat (latin legatus ’sändebud’, ’ståthållare’, ’befälhavare’, av lego ’skicka som sändebud’, ’utnämna’, ’förordna’), i antikens Rom ursprungligen ett statligt sändebud, medlem av en legation.
 9. legatarie

  legatarie, den som genom testamente erhåller legat.
 10. legato

  legato, musikterm som anger att tonerna skall följa på varandra utan uppehåll; motsats: staccato.