1. legat

  legat, bestämd egendom som tillfaller någon på grund av testamente.
 2. legat

  legat (latin legatus ’sändebud’, ’ståthållare’, ’befälhavare’, av lego ’skicka som sändebud’, ’utnämna’, ’förordna’), av påven befullmäktigat sändebud.
 3. legat

  legat (latin legatus ’sändebud’, ’ståthållare’, ’befälhavare’, av lego ’skicka som sändebud’, ’utnämna’, ’förordna’), i antikens Rom ursprungligen ett statligt sändebud, medlem av en legation.
 4. legat

  legat se ligga
  Svensk ordbok
 5. legat

  1lega´t subst. ~en ~er ORDLED: leg-at-en
  Svensk ordbok
 6. legat

  2lega´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: leg-at-et
  Svensk ordbok
 7. legatarie

  legatarie, den som genom testamente erhåller legat.
 8. legato

  legato, musikterm som anger att tonerna skall följa på varandra utan uppehåll; motsats: staccato.
 9. legation

  legation, numera sällan förekommande benämning på beskickning i främmande stat.
 10. legatarie

  legatarie [-a`r- äv. -a´r-] subst. ~n ~r ORDLED: leg-at-ari-en
  Svensk ordbok