1. universell testamentstagare

  universell testamentstagare, den som i testamente tillerkänts kvarlåtenskapen i dess helhet eller viss andel av kvarlåtenskapen sedan legaten utgått.
 2. Skänninge möte

  Skänninge möte, kyrkomöte sammankallat 1248 av den påvlige legaten Vilhelm av Sabina för att reglera de kyrkliga förhållandena i Sverige i överensstämmelse med den kanoniska rätten.
 3. imperator

  imperator, i antikens Rom titel som en general med imperium kunde erhålla efter en betydelsefull seger genom acklamation från soldaterna.
 4. Arminius

  Arminius, ca 17 f.Kr.–ca 19 e.Kr., germanfurste, cheruskisk hövding.
 5. provins

  provins, i antikens Rom intresse- och kompetensområde för ämbetsman med imperium.
 6. Septimius Severus

  Septimius Severus, Lucius Septimius Severus, 145–211 e.Kr., romersk kejsare från 193, född i Leptis Magna i Libyen.
 7. Didrik Slagheck

  Didrik Slagheck, död 1522, dansk ärkebiskop.
 8. Teutoburger Wald

  Teutoburger Wald, Teu­toburgerskogen, skogklädd bergsrygg i nordvästra Tyskland; ca 100 km lång, högsta topp är Völmerstod, 447 m ö.h.
 9. Judeen

  Judeen, ursprungligen grekisk benämning på södra Palestina – området kring Jerusalem samt låglandet vid kusten, dvs. tidigare Juda stams område – där judarna levde efter återkomsten från Babylon.
 10. legion

  legion, ytterst benämning på det äldsta Roms uppbåd av stamkrigare, senare den högsta administrativa och taktiska enheten i den romerska armén.