1. legera

  legera [-ge´-] verb ~de ~t ORDLED: leg-er-ar SUBST.: legerande, legering
  Svensk ordbok
 2. lödmetall

  lödmetall, lod, metall eller legering med förmåga att i flytande fas (vid lödning) legera sig med annan metall.
 3. oljehärdning

  oljehärdning, kylning av stål i härdolja efter austenitisering för att öka hållfastheten.
 4. skedvatten

  skedvatten, ålderdomligt namn på salpetersyra, som löser silver men ej guld och därför länge användes för att separera dessa två i naturen ofta legerade metaller.
 5. råstål

  råstål, oraffinerat stål framställt ur råjärn, järnsvamp eller skrot.
 6. specialstål

  specialstål, samlingsbenämning på legerat stål, särskilt höglegerat stål, som innehåller mer än 5 % legeringsämnen eller har högre kolhalt än 1 %.
 7. karbonitrering

  karbonitrering, modifierad uppkolningsmetod för härdning av stål.
 8. rödskörhet

  rödskörhet, sprödhet som uppträder hos järn och stål när det upphettas till närmare 1 000 °C.
 9. sinterstål

  sinterstål, enkelt lågkolhaltigt stål, olegerat eller legerat med ca 3 % koppar, som tillverkas genom pressning och sintring av metallpulver.
 10. övereutektoida stål

  övereutektoida stål, stål med en kolhalt högre än den eutektoida sammansättningen, som i rena järn–kol-legeringar är 0,7 % kol; se övereutektisk.