1. legering

  legering, material med metalliska egenskaper bestående av två eller flera grundämnen ( legeringskomponenter), varav minst ett är metall.
 2. legering

  legering [-ge´-] subst. ~en ~ar ORDLED: leg-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. kemisk förening

  kemisk förening, ämne bestående av två eller flera grundämnens atomer bundna till varandra.
 4. metaller

  metaller, i allmänt språkbruk och i materialtekniska sammanhang benämning på såväl rena grundämnen som legeringar (t.ex. stål, brons och mässing) med speciella egenskaper, t.ex. metallglans och stor ledningsförmåga för elektricitet och värme.
 5. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 6. koppar

  koppar är en metall som har låg smältpunkt.
 7. stål

  stål, legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %.
 8. silver

  silver är en vitglänsande metall.
 9. brons

  brons, legering av koppar och andra metaller, vanligen tenn.
 10. metersystemet

  metersystemet, system av måttenheter, som i sin grundform tillkom under franska revolutionen i slutet av 1700-talet och som sedermera har utvecklats till det internationella enhetssystemet, SI.