1. restless legs

  restless legs, restless legs syndrome, RLS, rastlösa ben, medicinsk benämning på symtomkombination (syndrom) bestående av framför allt krypande, stickande och kliande obehag i benen samt ett behov av att lindra dessa obehag genom att röra på benen.
 2. leg.

  leg., förkortning för legitimerad i förbindelser som legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska.
 3. Lega

  Lega, till 2018 Lega Nord, politiskt parti i Italien, grundat 1987.

 4. lega

  lega, inom jakt benämning på framför allt hårviltets viloplats under del av dygnet.
 5. legat

  legat, bestämd egendom som tillfaller någon på grund av testamente.
 6. lega

  lega, legoavtal, juridisk term för avtal om nyttjanderätt till egendom.
 7. legat

  legat (latin legatus ’sändebud’, ’ståthållare’, ’befälhavare’, av lego ’skicka som sändebud’, ’utnämna’, ’förordna’), av påven befullmäktigat sändebud.
 8. legat

  legat (latin legatus ’sändebud’, ’ståthållare’, ’befälhavare’, av lego ’skicka som sändebud’, ’utnämna’, ’förordna’), i antikens Rom ursprungligen ett statligt sändebud, medlem av en legation.
 9. Fernand Léger

  Léger, Fernand, född 4 februari 1881, död 17 augusti 1955, fransk konstnär.
 10. Saint Leger

  Saint Leger, hästkapplöpning, se St. Leger.