1. lei

  lei, halvmeterlång blomstergirland som gästande turister och andra främlingar behängs med när de kommer till och lämnar Hawaii.
 2. Leif Eriksson

  Leif Eriksson (isländska Leifr Eiríksson), död under 1000-talets förra hälft, enligt huvudtraditionen i den isländska medeltidslitteraturen Amerikas upptäckare, son till Erik Röde.
 3. Leif G.W. Persson

  Persson, Leif Gustav Willy, född 1945, kriminolog och författare, professor i kriminologi vid Polishögskolan sedan 1991.

 4. Leiden

  Leiden, Leyden, stad i provinsen Zuid-Holland, Nederländerna; 121 600 invånare (2015).
 5. leishmaniasis

  leishmaniasis, leishmanios, grupp sjukdomar hos människa och hund vilka orsakas av arter i protozosläktet Leishmania, som överförs av sandmyggor.
 6. Leijonhufvud

  Leijonhufvud (Leyennhuffuudh, Leyenhuffwed, Lejennhuffuudh, Leyonhuvud), släkt, som härstammar från domaren Cristiern (död tidigast 1380) i Brunnsberg i Ytterselö socken i Södermanland.

 7. Leif

  Leif, mansnamn av nordiskt ursprung, kortform av namn på - leifr ’arvinge’.
 8. Gottfried Wilhelm von Leibniz

  Leibniz, Gottfried Wilhelm von, född 1 juli 1646, död 14 november 1716, tysk filosof och matematiker.
 9. Leishmania

  Leishmania, det vetenskapliga namnet på ett släkte i protozogruppen zooflagellater.
 10. leidenflaska

  leidenflaska , leydnerflaska, Kleistska flaskan, elektrisk kondensator i form av en glasflaska eller bägare med ytter- och innersida klädda med från varandra isolerade stanniolskikt.