1. Lejsme Per Larsson

  Lejsme Per Larsson, 1822–1907, fiolspelman i Malungs finnmark.
 2. leja

  lej`a verb lejde lejt, pres. lejer ORDLED: lej-er SUBST.: lejande, lejning
  Svensk ordbok
 3. leidenflaska

  leidenflaska , leydnerflaska, Kleistska flaskan, elektrisk kondensator i form av en glasflaska eller bägare med ytter- och innersida klädda med från varandra isolerade stanniolskikt.
 4. betupptagare

  betupptagare, betskördemaskin, traktorbogserad maskin (3-radig) eller självgående 6-radig för upptagning av sockerbetor.
 5. Josef Sachs

  Sachs, Josef, 1872–1949, köpman, chef för firman Joseph Leja 1892–1902, VD i NK 1902–37, vice ordförande i styrelsen 1933–44, därefter ordförande.
 6. Hans Leygraf

  Leygraf, Hans, 1920–2011, pianist, tonsättare och pedagog, professor vid musikhögskolan i Hannover 1962–85 och vid Mozarteum i Salzburg 1972–94 och från 1997.
 7. Mausoleion

  Mausoleion (grekiska Mausōleion), gravmonument i Halikarnassos över den kariske härskaren Mausollos, fullbordat efter dennes död 353 f.Kr. och tillskrivet arkitekten Pythios.
 8. pingstbrud

  pingstbrud, huvudperson i ett vanligt ungdomsupptåg (i stort sett begränsat till Götaland) som innebar att man till pingst pyntade en flicka till brud, vilken (ev. i sällskap med en på motsvarande sätt utklädd brudgum) visades upp i byns gårdar under sång och musik, i förväntan att skådespelet skulle inbringa pengar eller matvaror till en fest.
 9. NK

  NK, egentligen AB Nordiska Kompaniet, Stockholm, varuhusföretag.
 10. cattleyor

  cattleyor, Cattleya, släkte orkidéer som är vildväxande i Mellan- och Sydamerika, där de lever epifytiskt på grenar och stammar av öppet växande träd; de har inte samma krav på hög luftfuktighet som andra epifytiska orkidéer.