1. Leka

  Leka, kommun i Trøndelag fylke, mellersta Norge.

 2. leka

  le`ka verb lekte lekt, pres. leker ORDLED: lek-er SUBST.: lekande; lek (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. lekande

  lekande, detsamma som lekare (anordning för kätting, lina e.d.).
 4. lekare

  lekare, lekande , anordning som tillåter två länkar i en kätting, en länk och ett block e.d. eller två delar av en lina att vridas i förhållande till varandra utan att kinkar eller öglor uppstår.
 5. lekare

  lekare var under medeltiden kringvandrande underhållare i Norden.
 6. Lekaryd

  Lekaryd, f.d. församling i Alvesta kommun, Småland (Kronobergs län).
 7. lekatt

  lekatt, annat namn på mårddjursarten hermelin.
 8. Lekain

  Lekain , artistnamn för Henri Louis Cain, 1729–78, fransk skådespelare.
 9. lekare

  le`kare subst. ~n äv. lekarn, plur. ~, best. plur. lekarna ORDLED: lek-ar-en
  Svensk ordbok
 10. lekande

  le`kande adv. ORDLED: lek-ande
  Svensk ordbok