1. lekamlig

  leka´mlig adj. ~t ORDLED: lekam-lig
  Svensk ordbok
 2. lekamligen

  leka´mligen adv. ORDLED: lekam-lig-en
  Svensk ordbok
 3. Helga lekamen

  Helga lekamen, gammal benämning på Kristi kropp i nattvardens bröd.
 4. Kristi lekamens högtid

  Kristi lekamens högtid, numera kallad Kristi kropps och blods högtid, högtid i det romersk-katolska kyrkoåret, se Corpus Christi.
 5. lekamen

  leka´men subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: lekam-en
  Svensk ordbok
 6. hokus pokus

  hokus pokus, trollformel känd sedan 1600-talet.
 7. officiediktning

  officiediktning, sviter av poetiska (metriska eller rytmiska) partier i den latinska tidegärden, sammanhållna till en s.k. historia för en viss firningsdag.
 8. mirakelspel

  mirakelspel, medeltida skådespel om helgon och religiösa händelser, i likhet med mysteriespelen en variation av det tidigare, liturgiska dramat.
 9. Corpus Christi

  Corpus Christi, förkortning för Festum Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi (’Kristi kropps och blods högtid’; före 1970 ’Kristi lekamens högtid’).
 10. Thomas av Aquino

  Thomas av Aquino, född ca 1225, död 7 mars 1274, italiensk teolog och filosof, den katolska medeltidens störste, helgon, senare kallad doctor communis eller angelicus, den ”gemensamme” eller ”änglalike” läraren.