1. lekman

  lekman, i allmänhet icke fackman, amatör.
 2. lekman

  lekman, person som inte tillhör prästerskapet (eller ett kloster eller en orden).
 3. lekman

  lekman, juridiskt oskolad person.
 4. lekmannadomare

  lekmannadomare, domare som saknar juridisk skolning.
 5. lekmannapredikant

  lekmannapredikant, kristen förkunnare utan präst- eller pastorsvigning.
 6. Jens Lekman

  Lekman, Jens, född 1981, sångare och låtskrivare.
 7. lekmannastyrelse

  lekmannastyrelse, icke-professionell styrelse för t.ex. ett statligt ämbetsverk eller länsstyrelse där ledamöterna tillsätts av regeringen eller kommunala organ utan krav på särskild kompetens.
 8. lekman

  le`kman subst. ~nen lekmän, best. plur. lekmännen ORDLED: lek--mann-en
  Svensk ordbok
 9. domare

  domare är en person som sitter med i en domstol och arbetar med att lösa tvister och döma i olika frågor.

 10. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.