1. lente

  lente, led i benämning på läkemedel med långsamt insättande och långvarig verkan.
 2. lentiform

  lentiform, anatomisk term för linsformad struktur, t.ex. nucleus lentiformis, den linsformade kärnan i storhjärnan.
 3. lentikulär

  lentikulär, lentiform, anatomisk term för linsformad.
 4. Lentaria

  Lentaria, det vetenskapliga namnet på ett av de släkten som fingersvampar ingår i.
 5. lento

  lento, musikalisk föredragsbeteckning: långsamt.
 6. lentivirus

  lentivirus, grupp virus i familjen retrovirus.
 7. Lentibulariaceae

  Lentibulariaceae, det vetenskapliga namnet på familjen tätörtsväxter.
 8. lenticell

  lenticell, detsamma som barkpor.
 9. lentisk

  lentisk, term i ekologin, detsamma som lenitisk.
 10. lentigo

  lentigo, åldersfläck, välavgränsad flat hudfläck som är brunare än omgivningen på grund av ökad mängd melanin och lipofuscin.