1. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 2. ler

  ler, kornfraktion som enligt Atterbergs kornstorleksskala består av jordartspartiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 3. lergök

  lergök, kärlflöjt av bränd lera i form av en fågel (andra djurformer förekommer också).
 4. lergods

  lergods, porösa keramiska material som framställs genom bränning av leror vid låg temperatur, 800–1 050 °C.
 5. ler och långhalm

  ler och långhalm, i talesättet ”hänga ihop som ler och långhalm”, med betydelsen ’att vara oskiljaktiga’, åsyftar den blandning av sammanältad lera och halm som ingick i lerklining.
 6. lermineral

  lermineral, grupp av silikatmineral som bildas vid vittring av fältspat och glimmer och som utgör den huvudsakliga beståndsdelen i leror.
 7. lerduveskytte

  lerduveskytte, sammanfattande benämning på discipliner inom sportskytte.
 8. Leros

  Leros, ö i Egeiska havet, Grekland; 54 km 2, 7 700 invånare (2010).
 9. Lerum

  Lerum, kommun och tätort i Västergötland (Västra Götalands län).

 10. ler

  ler subst. ~et ORDLED: ler-et
  Svensk ordbok