1. ler

  ler, kornfraktion som enligt Atterbergs kornstorleksskala består av jordartspartiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 2. ler

  ler subst. ~et ORDLED: ler-et
  Svensk ordbok
 3. ler och långhalm

  ler och långhalm, i talesättet ”hänga ihop som ler och långhalm”, med betydelsen ’att vara oskiljaktiga’, åsyftar den blandning av sammanältad lera och halm som ingick i lerklining.
 4. lera

  lera är en extremt finkornig jordart.
 5. lersten

  lersten, massiv, oskiktad sedimentär bergart som till övervägande del består av ler, med visst inslag av silt och/eller sand.
 6. lerskiffer

  lerskiffer, tunnskiktad sedimentär bergart som till övervägande del består av ler, oftast kristallina fragment av olika lermineral.
 7. Lerberget

  Lerberget, ort i Höganäs kommun, Skåne (Skåne län).
 8. lergyttja

  lergyttja, organisk sedimentär jordart som innehåller ler och 6–30 % brännbar organisk gyttjesubstans; ibland ingår mindre mängder mjäla.
 9. Lerbo

  Lerbo, f.d. församling i Katrineholms kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 10. lerpuddling

  lerpuddling, teknisk term för tätning av t.ex. dammar med lerpuddel, en stampad, för vatten ogenomtränglig massa av lera, ev. blandad med fin sand.