1. ler

  ler, kornfraktion som enligt Atterbergs kornstorleksskala består av jordartspartiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 2. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 3. lergods

  lergods, porösa keramiska material som framställs genom bränning av leror vid låg temperatur, 800–1 050 °C.
 4. Leros

  Leros, ö i Egeiska havet, Grekland; 54 km 2, 7 700 invånare (2010).
 5. ler och långhalm

  ler och långhalm, i talesättet ”hänga ihop som ler och långhalm”, med betydelsen ’att vara oskiljaktiga’, åsyftar den blandning av sammanältad lera och halm som ingick i lerklining.
 6. lermineral

  lermineral, grupp av silikatmineral som bildas vid vittring av fältspat och glimmer och som utgör den huvudsakliga beståndsdelen i leror.
 7. Lerum

  Lerum, kommun och tätort i Västergötland (Västra Götalands län).

 8. lergök

  lergök, kärlflöjt av bränd lera i form av en fågel (andra djurformer förekommer också).
 9. lertegel

  lertegel, byggnadselement av magrad lera, egentligen synonymt med tegel, ofta dock använt i bemärkelsen soltorkat, ej ugnsbränt tegel.
 10. lerskiffer

  lerskiffer är en bergart som till stor del består av lerpartiklar. Lerskiffer är skiktad och sedimentär.