1. kilskrift

  kilskrift är en sorts skrift med tecken som är uppbyggda av trekantiga, smala kilar.
 2. jordskred

  jordskred är en snabb rörelse i jorden på en slänt.
 3. skulptur

  skulptur, bildhuggarkonst, plastik, bildkonstverk i tre dimensioner.
 4. Ieper

  Ieper är en stad i nordvästra Belgien.
 5. Ven

  Ven är en ö i Öresund utanför Landskrona i Skåne.
 6. lergods

  lergods, porösa keramiska material som framställs genom bränning av leror vid låg temperatur, 800–1 050 °C.
 7. gyttjelera

  gyttjelera, gyttjig lera, jordart bestående av lera med 3–6 % inblandning av gyttjesubstans, räknat på torrvikten.
 8. lera

  lera är en extremt finkornig jordart.
 9. chamotte

  chamotte, krossad, bränd eldfast lera.
 10. kvicklera

  kvicklera, vattenmättad lera som vid mekanisk påverkan lätt förlorar sin stabilitet och blir tjockflytande.