1. lerbotten

  lerbotten, medeltida anläggningstyp som består av en grund grop, ca 1–3 m i diameter och klädd med ett tunt lager lera.
 2. lerbotten

  le`rbotten subst. lerbottnen el. ~, lerbottnar ORDLED: ler--bottn-en
  Svensk ordbok
 3. ankare

  ankare, anordning, avsedd att ge fäste i havsbottnen och tillsammans med kätting eller rep hålla en båt på plats.
 4. sjötunga

  sjötunga, eller tunga, är en flundra (plattfisk) som i Sverige finns utanför västkusten och en liten bit in i Östersjön.
 5. bottenskrapa

  bottenskrapa, redskap som med en lång lina, oftast efter en båt, släpas längs bottnen i hav och sjöar för insamling av växter och djur.
 6. strömmärke

  strömmärke, mindre avlagrings- eller erosionsform som uppstår när vatten rinner över en sand-, silt- eller lerbotten, t.ex. strömripplar, små erosionsrännor och erosionsgropar.
 7. grön tigerräka

  grön tigerräka, Penaeus [-ɛ:-] semisulcatus, art i kräftdjursfamiljen Penaeidae.