1. lerbråka

    lerbråka, lerbråk , trätunna med en tjock lodrät stång, nedtill försedd med taggar, vilken drogs runt medelst hästvandring.
  2. hästvandring

    hästvandring, hästvind , även hästgång eller oxgång, en stationär anordning för överföring av en dragares arbetskraft till tröskverk, lerbråk, hiss m.m.