1. lerduva

  le`rduva subst. ~n lerduvor ORDLED: ler--duv-an
  Svensk ordbok
 2. trapskytte

  trapskytte, en variant av hagelskytte mot lerduvor som är mer jägaranpassad än skeetskyttet, vilket utvecklats till ett svårt och utpräglat sportskytte.
 3. sportskytte

  sportskytte, skyttesport, skyttegrenar upptagna på Svenska Skyttesportförbundets (SvSF) program, vilket omfattar alla grenar som förekommer vid världsmästerskap, europamästerskap, svenska mästerskap och olympiska spel.
 4. vandringsduva

  vandringsduva, Ectopistes migratorius, art i fågelfamiljen duvor utrotad genom jakt och förföljelse från människan.
 5. Hans Liljedahl

  Liljedahl, Hans, 1913–91, tävlingsskytt.
 6. jaktskyttebana

  jaktskyttebana, anläggning för träning och tävling i jaktskytte.
 7. jaktskytte

  jaktskytte, övnings- och tävlingsskytte på bana med kul- och hagelvapen.
 8. lerduveskytte

  le`rduveskytte subst. ~t ORDLED: ler-duve--skytt-et
  Svensk ordbok
 9. kastmaskin

  kas`tmaskin subst. ~en ~er ORDLED: kast--mask-in-en
  Svensk ordbok