1. lesion

  lesion, medicinsk term för skadlig påverkan av vävnad eller organ.
 2. lesion

  lesion äv. läsion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: les-ion-en, läs-ion-en
  Svensk ordbok
 3. coin lesion

  coin lesion, en klotformad sjuklig förändring i lungan som på röntgenbilder kontrasterar mot omgivande lungvävnad som ett mynt.
 4. skip lesion

  skip lesion, medicinsk term för nyckfullt utspridda, inte sammanhängande sjukliga förändringar eller skador på vävnader eller organ.
 5. Kimmelstiel–Wilsons lesion

  Kimmelstiel–Wilsons lesion, nodulär glomeruloskleros, en av de sjukliga förändringar i njurarna som kan uppträda hos personer med långvarig diabetes, framför allt av typ 1.
 6. läsion

  läsion se lesion
  Svensk ordbok
 7. somatogenes

  somatogenes, somatiskt (kroppsligt) ursprung av psykiska symtom.
 8. asteni

  asteni, neurasteni, psykasteni, tillstånd som förekommer dels som ett psykopatologiskt syndrom, dels som en personlighetsstörning (astenisk personlighet, asteniker).
 9. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.
 10. lädera

  läde´ra verb ~de ~t ORDLED: läd-er-ar SUBST.: läderande, lädering
  Svensk ordbok