1. leta

  le`ta verb ~de ~t ORDLED: let-ar SUBST.: letande, letning
  Svensk ordbok
 2. letalfaktor

  letalfaktor, letalmutation , gen- eller kromosommutation som medför livsoduglighet genom att störa den normala embryo- eller fosterutvecklingen.
 3. letargi

  letargi, som medicinsk term sjukligt ihållande medvetslöshet eller dvala.
 4. letal

  letal, fatal, mortal, dödlig, dödande, t.ex. letalfaktor.
 5. Letala

  Letala, finska Laitila, kommun och stad i Egentliga Finland, Finland.

 6. letal

  leta´l adj. ~t ORDLED: let-al
  Svensk ordbok
 7. letargisk

  letargisk [-ar´g-] adj. ~t ORDLED: let-arg-isk
  Svensk ordbok
 8. letargi

  letargi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: let-arg-in
  Svensk ordbok
 9. kondor

  kondor, andinsk kondor, Vultur gryphus, den största arten i fågelfamiljen kondorer.
 10. bandelette

  bandelette, dekorativt band, se bandå.