1. letargi

  letargi, som medicinsk term sjukligt ihållande medvetslöshet eller dvala.
 2. letal

  letal, fatal, mortal, dödlig, dödande, t.ex. letalfaktor.
 3. letalfaktor

  letalfaktor, letalmutation , gen- eller kromosommutation som medför livsoduglighet genom att störa den normala embryo- eller fosterutvecklingen.
 4. leta

  le`ta verb ~de ~t ORDLED: let-ar SUBST.: letande, letning
  Svensk ordbok
 5. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 6. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 7. Letala

  Letala, finska Laitila, kommun och stad i Egentliga Finland, Finland.

 8. Eurovision Song Contest

  Eurovision Song Contest, Eurovisionsschlagerfestivalen, Mélodie Grand Prix, populärmusiktävling anordnad årligen sedan 1956 av organisationen EBU (Eurovisionen).
 9. hajj

  hajj är vallfärden till Mekka i Saudiarabien.

 10. belöningssystem

  belöningssystem är särskilda nervbanor i hjärnan.