1. leverans

  leverans [-an´s el. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: lever-ans-en
  Svensk ordbok
 2. leveransplikt

  leveransplikt, åläggande för jordbruksföretag att vid en krissituation rörande landets försörjning ställa producerade livsmedelsråvaror till folkhushållets förfogande.
 3. leveransavtal

  leveransavtal, köprättslig term för ett avtal om köp av en viss mängd av ett angivet slag av en vara, t.ex. av spannmål, metaller, trävaror eller petroleumprodukter.
 4. leveransklausul

  leveransklausul, bestämmelse i köpeavtal som anger hur varan ska avlämnas till köparen.
 5. leveransvillkor

  leveransvillkor, bestämmelser i köpeavtal, se leveransbestämmelser.
 6. leveransvirke

  leveransvirke, rundvirke som levereras i upparbetat skick på föreskriven plats, ofta vid bilväg eller virkesterminal.
 7. leveransvägran

  leveransvägran, term inom konkurrensrätten för en leverantörs vägran att leverera till vissa återförsäljare.
 8. leveransbestämmelser

  leveransbestämmelser, allmänna leveransbestämmelser, villkor som upprättas av säljare, leverantörer eller deras intresseorganisationer för att senare ingå i avtal om deras produkter.
 9. leveranstid

  leveranstid [-an`s- el. -aŋ`s-] subst. ~en ~er ORDLED: lever-ans--tid-en
  Svensk ordbok
 10. leveransklar

  leveransklar [-an`s- el. -aŋ`s-] adj. ~t ORDLED: lever-ans--klar
  Svensk ordbok