1. lian

  lian, klätterväxt med förvedad, mångårig stam.
 2. lian

  lia´n subst. ~en ~er ORDLED: li-an-en
  Svensk ordbok
 3. Liang

  Liang , namn på kinesiska dynastier, se tabell Kina (Historia).
 4. Liang Kai

  Liang Kai , verksam ca 1200, kinesisk tuschmålare.
 5. Liang Qichao

  Liang Qichao , 1873–1929, kinesisk reformator och skriftställare.
 6. Chen Liang

  Chen Liang , 1143–94, kinesisk filosof.
 7. kao-liang

  kao-liang, gaoliang (kinesiska, egentligen i betydelsen ’hög hirs’), benämning på i Kina odlade sorter av durra.
 8. Yan Lianke

  Yan Lianke, född 1958, kinesisk författare.

 9. Wei-Liang Chow

  Chow, Wei-Liang, Zhou Weiliang, 1911–95, kinesisk-amerikansk matematiker, professor vid Johns Hopkins University, Baltimore (USA) från 1950.
 10. John Massa Liander

  Liander, John (”Massa”), 1863–1934, skådespelare och teaterman.