1. lias

  lias, geologisk epok omfattande den äldre delen av perioden jura.
 2. lias

  lias [laj´as] subst. ~en ORDLED: lias-en
  Svensk ordbok
 3. rät-lias

  rät-lias, sammanfattande benämning på den geologiska åldern rätium (tidigare rät) i trias och den äldre delen av epoken lias i jura.
 4. Lia Schubert

  Schubert, Lia, 1926–99, danspedagog.
 5. lerjärnsten

  lerjärnsten, grå till brunaktig, finkornig sedimentär bergart som utgörs av en blandning mellan lerigt material (ca 30 %) och järnspat.
 6. Gustaf Troedsson

  Troedsson, Gustaf, 1891–1954, geolog och paleontolog, professors namn 1943, professor i geologi, särskilt historisk geologi, vid Lunds universitet från 1950.
 7. Thaumatopteris

  Thaumatopteris, det vetenskapliga namnet på ett utdött släkte ormbunkar i familjen Dipteridaceae.
 8. Nilssonia

  Nilssonia, utdött släkte kottepalmer i familjen Nilssoniaceae, uppkallat efter Sven Nilsson (1787–1883).
 9. fröormbunkar

  fröormbunkar, Pteridospermophyta , heterogen grupp utdöda nakenfröiga växter från yngre paleozoikum och mesozoikum.
 10. Alfred Nathorst

  Nathorst, Alfred Gabriel, 1850–1921, geolog, paleobotaniker, polarforskare, verksam vid Sveriges geologiska undersökning 1873–84, professor vid Naturhistoriska riksmuseets nyskapade avdelning för arkegoniater och fossila växter 1884–1917.