1. licens

  licens, tillstånd till något, t.ex. att utöva viss jakt (jämför licensjakt) eller att inneha TV-mottagare (jämför mottagaravgift).
 2. licensjakt

  licensjakt, jakt under särskild jakttid, kan efter tillstånd, dvs. mot licens, få bedrivas efter vissa viltarter.
 3. licens

  licen´s subst. ~en ~er ORDLED: lic-ens-en
  Svensk ordbok
 4. TV-licens

  TV-licens, annat namn på radio- och TV-avgift.
 5. licenspreparat

  licenspreparat, läkemedel som inte har fått Läkemedelsverkets godkännande för försäljning, men som får användas under förutsättning att licens har beviljats av verket.
 6. licensiera

  licensie´ra äv. license´ra verb ~de ~t ORDLED: lic-ens(i)-er-ar SUBST.: licens(i)erande, licens(i)ering
  Svensk ordbok
 7. licensbelägga

  licen`sbelägga verb licensbelade licensbelagt, pres. licensbelägger ORDLED: lic-ens--be-lägg-er SUBST.: licensbeläggande, licensbeläggning
  Svensk ordbok
 8. licensskolkare

  licen`sskolkare subst. ~n äv. licensskolkarn, plur. ~, best. plur. licensskolkarna ORDLED: lic-ens--skolk-ar-en
  Svensk ordbok
 9. licensera

  licensera se licensiera
  Svensk ordbok
 10. lic.

  lic., förkortning för licentiat.