1. Lid

  Lid, f.d. församling i Nyköpings kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 2. lid

  lid subst. ~en ~er ORDLED: lid-en
  Svensk ordbok
 3. Johannes Lid

  Lid, Johannes, 1886–1971, norsk botanist, växtgeograf, förste konservator vid Botanisk museum i Oslo 1951–56.
 4. Liden

  Liden, tätort i Sundsvalls kommun, Medelpad (Västernorrlands län), 45 km nordväst om Sundsvall; 283 invånare (2016).

 5. lidande

  lidande, skadeståndsrättslig term för psykisk skada som vållas genom kränkningar av olika slag, t.ex. sexuella övergrepp, hotfullt uppträdande eller förtal (däremot inte personskada och dess följder).
 6. lider

  lider, ett främst uppsvenskt ord för skjul eller liknande uthus, med eller utan väggar, fristående eller anslutet till en annan byggnad och vanligen avsett som regnskydd (vedlider, vagnslider, redskapslider).
 7. Liden

  Liden, församling i Härnösands stift, Sundsvalls kommun, Medelpad (Västernorrlands län); 797 invånare (2016).

 8. lidar

  lidar, radarliknande metod för avståndsupplösta mätningar, där laserpulser används i stället för mikrovågspulser.
 9. Lidan

  Lidan, å i Västergötland; 95 km lång.
 10. Lidhult

  Lidhult, församling i Växjö stift, Ljungby kommun, Småland (Kronobergs län); 909 invånare (2016).