1. ligand

  ligand, jon eller molekyl som är bunden till en centralatom i en komplex kemisk förening.
 2. ligament

  ligament, bandformad struktur i kroppen, bestående av bindvävstrådar av oelastisk (kollagen) typ.
 3. ligatur

  ligatur, tecken (i skrift eller tryck) bildat genom hopskrivning av andra tecken, vanligen två.
 4. ligaser

  ligaser, annat namn på enzymklassen syntaser.
 5. ligatur

  ligatur, inom paleografin beteckning för sammanbindande av bokstäver i löpande skrift.
 6. liga

  li`ga subst. ~n ligor ORDLED: lig-an
  Svensk ordbok
 7. Katolska ligan

  Katolska ligan, militärallians mellan katolska furstar och prelater i Tyska riket 1609–35, avsedd som motvikt till den 1608 bildade Evangeliska unionen.
 8. engelska ligan

  engelska ligan, högsta divisionen i det engelska seriesystemet i fotboll, sedan 1992 med namnet Premier League.

 9. ligandfältteori

  ligandfältteori, sammanfattande benämning på de delar av teorin för kemisk bindning som behandlar komplex och andra föreningar med övergångselementen (jämför koordinationskemi).
 10. ligatur

  ligatur, underbindning, tillknytning av blodkärl vid kirurgiska ingrepp för att förhindra blödning.