1. liga

  li`ga subst. ~n ligor ORDLED: lig-an
  Svensk ordbok
 2. ligand

  ligand, jon eller molekyl som är bunden till en centralatom i en komplex kemisk förening.
 3. ligandfältteori

  ligandfältteori, sammanfattande benämning på de delar av teorin för kemisk bindning som behandlar komplex och andra föreningar med övergångselementen (jämför koordinationskemi).
 4. ligament

  ligament, bandformad struktur i kroppen, bestående av bindvävstrådar av oelastisk (kollagen) typ.
 5. ligatur

  ligatur, tecken (i skrift eller tryck) bildat genom hopskrivning av andra tecken, vanligen två.
 6. ligatur

  ligatur, underbindning, tillknytning av blodkärl vid kirurgiska ingrepp för att förhindra blödning.
 7. ligatur

  ligatur, inom musiken benämning på noter med samma tonhöjd, förenade med en bindebåge; eller (i äldre notskrift) sammankopplandet av två eller flera noter till en grupp som sjungs på samma stavelse.
 8. ligatur

  ligatur, inom paleografin beteckning för sammanbindande av bokstäver i löpande skrift.
 9. ligaser

  ligaser, annat namn på enzymklassen syntaser.
 10. ligament

  ligamen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: liga-ment-et
  Svensk ordbok