1. Ligga

  Ligga, vattenkraftverk i Stora Luleälven 20 km söder om Porjus.

 2. liggare

  liggare, bok för löpande anteckningar t.ex. på kontor.
 3. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.
 4. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok
 5. ligga bi

  ligga bi, att på ett segelfartyg minska segel och brassa vissa segel mot vindriktningen, så att framfarten hejdas eller nästan upphör, eller att med ett maskindrivet fartyg gå med endast styrfart mot vindriktningen.
 6. Kongressen

  Kongressen, den federala lagstiftande församlingen i USA, bestående av senaten med 100 ledamöter (två från varje delstat) och representanthuset (med 435 ledamöter, valda i relation till delstaternas folkmängd).

 7. Athen

  Athen är Greklands huvudstad och största stad.
 8. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 9. riksdagen

  riksdagen är Sveriges folkrepresentation, det vill säga de som företräder det svenska folket.

 10. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.