1. lignos

    lignos (av latin lignum ’trä’), detsamma som vedväxt.
  2. lignoserinsyra

    lignoserinsyra, tetrakosansyra, CH 3(CH 2) 22COOH, mättad fettsyra som förekommer i komplexa fetter som sulfatider, cerebrosider och sfingomyelin.
  3. vedväxt

    vedväxt, lignos , växt vars ovanjordiska delar är fleråriga och mer eller mindre förvedade.