1. ambra

  ambra, harts från ambraträd.
 2. kors

  kors, musikterm, se förtecken.
 3. salpinx

  salpinx, anatomisk term för äggledare.
 4. guskning

  guskning, moment i papperstillverkning för att avvattna pappersmassan.
 5. salpinx

  salpinx, anatomisk term för örontrumpet.
 6. presbyterium

  presbyterium, ledningsorganet i en presbyteriansk kyrkoförsamling.
 7. secco

  secco, om vin, detsamma som sec.
 8. ambra

  ambra, gul ambra, äldre benämning på bärnsten.
 9. efelider

  efelider, medicinsk term för fräknar.
 10. placenta

  placenta, detsamma som moderkaka hos placentadäggdjur.