1. likafullt

  likafullt [li`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: lika--fullt
  Svensk ordbok
 2. propagandafilm

  propagandafilm, film gjord för att övertala åskådaren att inta eller känna motvilja mot en viss ståndpunkt, företrädesvis av ideologiskt och politiskt slag.

 3. nordvästkustindianer

  nordvästkustindianer, indianfolk tillhörande kulturområdet nordvästkusten i Nordamerika.

 4. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 5. distorsion

  distorsion, förvridning, förvrängning; inom teletekniken förvrängning av en signal då den passerar en transmissionslänk, t.ex. en förstärkare.
 6. googolplex

  googolplex, (skämtsamt) namn på talet
 7. Irland

  Irland, ö i norra Atlanten, den näst största av Brittiska öarna; 82 378 km2, 6,4 miljoner invånare (2014).
 8. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 9. Härjedalen

  Härjedalen, landskap i Norrland.

 10. Italien

  Italien, stat i södra Europa.