1. likformig

  li`kformig adj. ~t ORDLED: lik--form-ig
  Svensk ordbok
 2. likformig fördelning

  likformig fördelning, typ av statistisk fördelning.
 3. likformighet

  likformighet är något som gäller mellan två geometriska figurer som har precis samma form men är olika stora.
 4. Banach–Steinhaus sats

  Banach–Steinhaus sats, satsen om likformig begränsning, matematisk sats som säger att om en familj begränsade linjära operatorer på ett Banachrum är begränsad i varje punkt, så är operatorerna likformigt begränsade.
 5. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 6. virkesmätningsförening

  virkesmätningsförening, inmätningsförening, mätningsförening, förening med ändamålet att verka för och tillämpa betryggande, opartisk och likformig mätning av virke.
 7. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 8. rektangelfördelning

  rektangelfördelning, kontinuerlig likformig sannolikhetsfördelning med konstant täthetsfunktion över ett intervall ( a,  b) och med väntevärdet ( a+b)/2 och variansen ( b−a) 2/12.
 9. tenor

  tenor, i gregoriansk sång den recitationston (tuba) som upprepas stavelse efter stavelse.
 10. konform

  konform (senlat. eller medeltidslat. conformis, av latin con-, se kon-, och forma ’gestalt’, ’utseende’), likformig, överensstämmande; ordet ingår i facktermer inom många områden.