1. likgiltig

  li`kgiltig adj. ~t ORDLED: lik--gilt-ig
  Svensk ordbok
 2. Anders Ek

  Ek, Anders, 1916–79, skådespelare; jämför släktartikel Ek.
 3. indifferent

  indifferent sägs i ekologiska sammanhang en organism vara som är relativt okänslig för variationen i en viss miljöfaktor, t.ex. surhetsgraden.
 4. hämning

  hämning, den tanketröghet, likgiltighet, lustlöshet, initiativlöshet och rörelsefattigdom som är vanliga symtom vid melankoli, som därför också benämns hämningsdepression. I svåra fall kan likgiltigheten gå över i total apati, initiativlösheten i handlingsförlamning och den motoriska hämningen i depressiv stupor.
 5. cyniker

  cyniker, i överförd betydelse: en person som är cynisk, dvs. föraktar den mänskliga naturen och är likgiltig för andras lidande och för ideella värden.
 6. apati

  apati, känslolöshet, likgiltighet, bristande engagemang och intresse.
 7. Pappa Goriot

  Pappa Goriot, titelperson i Balzacs roman ”Le Père Goriot” (1834–35).
 8. acedia

  acedia, den leda och olust som drabbade eremiter och munkar; räknades till de sju dödssynderna.
 9. akademisk idrott

  akademisk idrott, studentidrott, universitets- och högskoleidrott, är i Sverige organiserad i det 1913 grundade Sveriges akademiska idrottsförbund (SAIF).
 10. belle indifférence

  belle indifférence, term som präglades av den franske neurologen J.M. Charcot för att beskriva patienters attityd till hysteriska symtom som förlamning, balansrubbning, dövhet, blindhet och minnesförlust.