1. likhet

  likhet [lik`- äv. li´k-] subst. ~en ~er ORDLED: lik-het-en
  Svensk ordbok
 2. skyddande likhet

  skyddande likhet, hos djur, se kamouflage och mimikry.
 3. likhetsmagi

  likhetsmagi, homeopatisk eller imitativ magi, den typ av övernaturliga orsakssammanhang som ansetts kunna åtminstone delvis förklaras som resultatet av idéassociationer genom likhet.
 4. likhetsprincipen

  likhetsprincipen, en associationsrättslig princip som innebär att samtliga aktier i ett aktiebolag i princip ska medföra lika rätt och att samtliga medlemmar i en förening i princip ska behandlas lika.
 5. likhetsfeminism

  likhetsfeminism, riktning inom feminismen som betonar att män och kvinnor som individer är olika men på ett generellt och mänskligt plan, som samhällsmedborgare, lika.

 6. likhetsnamn

  likhetsnamn, jämförelsenamn , egennamn som getts på grund av likhetsassociation, t.ex. ortnamn som Byxan om en byxformad åker, Altarskär om ett skär med en altarliknande avsats, personbinamn som Greven om en man med fina vanor, Skatan om en nyfiken kvinna, husdjursnamn som Tiger om en tigerrandig katt.
 7. likhetsfeminism

  li`khetsfeminism subst. ~en ORDLED: lik-hets--fem-in-ism-en
  Svensk ordbok
 8. likhetstecken

  li`khetstecken subst. likhetstecknet, plur. ~, best. plur. likhetstecknen ORDLED: lik-hets--teckn-et
  Svensk ordbok
 9. likare

  likare, äldre benämning på normal (för måttenhet).
 10. lik

  lik, tågvirke, i regel tross av hampa eller nylon, insytt som förstärkning i ett segels kanter.