1. liknelse

  liknelse, term inom den vidare kategorin bildspråk.
 2. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 3. engelska

  engelska, på engelska English, ett germanskt språk som framför allt efter andra världskriget har blivit ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt världsspråk.

 4. Jesus liknelser

  Jesus liknelser är korta berättelser i Bibeln.
 5. liknelse

  li`knelse subst. ~n ~r ORDLED: lik-nels-en
  Svensk ordbok
 6. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 7. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 8. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 9. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 10. kloroplast

  kloroplast, plastid innehållande klorofyll.